BẢNG GIÁ NHA KHOA

Khám và tư vấn răng Giá(VNĐ) Đơn vị
Khám và tư vấn MIỄN PHÍ Lần
Chụp X-quang MIỄN PHÍ Lần
Chụp CT MIỄN PHÍ Khi Cắm Implant
Chụp Panoramic (Panorex) MIỄN PHÍ Khi niềng răng
Chụp Cephalo MIỄN PHÍ Khi niềng răng